อ้วกแตก! อย. บุก โรงงานไส้กรอก ต้นเหตุทำเด็กป่วย

อ้วกแตก! อย. บุก โรงงานไส้กรอก ต้นเหตุทำเด็กป่วย

เปิดภาพ หลัง อย. ลงตรวจ โรงงานไส้กรอก ที่เป็นต้นเหตุทำให้เด็กป่วยจากอาการป่วยเมทฮีโมโกลบิน เห็นสภาพแล้วแทบอ้วก จากกรณีที่มีข่าวพบเด็กจำนวนมากต้องเข้าโรงพยาบาล จากอาการป่วยเมทฮีโมโกลบิน เพราะทานไส้กรอกที่ไม่ผ่าน อย. และไม่ทราบแหล่งที่มาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ร่วมกับ อย. ร่วมกับกองระบาดวิทยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่มีผู้ป่วย พบว่าน่าจะมีแหล่งผลิตที่จังหวัดชลบุรี

ดังนั้น อย. ร่วมกับ ปคบ. และ สสจ.ชลบุรีจึงได้ ลงพื้นที่โรงงานเป้าหมายที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

พบนางสาวรักทวี ขุนแพง แสดงตนเป็นเจ้าของกิจการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตผลิตภัณฑ์ แต่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ เป็นต้น

โดยวันนี้ที่เข้าไปไม่พบว่ามีการผลิต แต่พบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วอยู่ในถังแช่แข็งเพื่อรอจำหน่าย ทางเจ้าหน้าที่สอบถามเพิ่มเติม เจ้าของโรงงานรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกตามที่เป็นข่าวจริง แต่หลังเป็นข่าวก็ได้เลิกผลิตแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ผลิต พบฉลากผลิตภัณฑ์ไส้กรอก และวัตถุดิบหลายรายการ โดยฉลากดังกล่าวไม่ได้แจ้งเลขสารบบอาหาร ถือเป็นฉลากไม่ถูกต้อง ส่วนสถานที่ผลิตก็ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP ได้คะแนนการประเมินเพียง 16.6% เท่านั้น มีข้อบกพร่องหลายเรื่อง

“กรณีมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เนื่องจากพบปริมาณไนไตรท์เกินมาตรฐาน พบว่า มีการใช้แรงงานคนตักสารไนไตรท์โดยการกะเกณฑ์คร่าวๆ ไม่ได้มีการชั่ง ตวงหรือวัดตามมาตรฐาน แต่ตักใส่ๆ ทำให้ปริมาณไนไตรท์เกินค่าความปลอดภัย” นพ.วิทิตกล่าว และว่าขณะนี้สั่งปิดโรงงาน และอายัดผลิตภัณฑ์อาหารไว้ทั้งหมดและจากการสอบถามเพิ่มเติม พบว่ามีการส่งผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ไปที่จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะกระจายไปยังทั่วประเทศต่อ แต่ไม่ได้มีการซัดทอดว่ามีแหล่งผลิตที่อื่นอีก แต่ก็ได้ผลิตมานานแล้ว

อย่างไรก็ตาม ได้ให้สสจ.แต่ละจังหวัดไปตรวจสอบทั่วประเทศก่อนหน้านี้แล้ว ก็พบอีกหลายแห่ง และดำเนินการสืบหาแหล่งผลิต สำหรับประชาชนการสังเกตรูปลักษณ์อาจจะเห็นความผิดปกติยาก จึงขอให้ดูฉลากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่มักเขียนระบุว่าเป็นไส้กรอกอะไร มีรูปพรีเซ็นเตอร์ แต่ไม่มีตรา หรือเลขสารบบอย. จึงขอให้สังเกต เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ อาหาร หรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางราง สรุปข้อมูลการเดินทางช่วง เทศกาลตรุษจีน 2565

กรมการขนส่งทางราง สรุปข้อมูลการเดินทางของประชาชน ด้วยระบบรางช่วง เทศกาลตรุษจีน 2565 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค – 1 ก.พ. 65 มีผู้ใช้งาน 3.2 ล้านกว่าคน

กรมการขนส่งทางราง สรุปข้อมูลการเดินทางของประชาชน ด้วยระบบรางช่วง เทศกาลตรุษจีน 2565 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค – 1 ก.พ. 65 รวม 5 วัน มีผู้ใช้บริการะบบราง รวม 3,264,078 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 163,091 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,100,987 คน มีอุบัติเหตุทางราง รวมจำนวน 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย และมีระบบรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 2 ครั้ง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้น 3,264,078 คน สูงกว่าประมาณการ จำนวน 299,909 คน หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 10.12 ประกอบด้วย

1. รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการเดินรถวันละ 170 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 163,091 คน น้อยกว่าประมาณการ 14,974 คน หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 8.41 (ประมาณการ 178,065 คน) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 55,635 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 107,456 คน มีผู้โดยสารขาออกรวม 80,394 คน และผู้โดยสารขาเข้ารวม 82,697 คน สามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางได้อย่างเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง 

ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง) สะสม 5 วัน จัดขบวนรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการปกติและเพิ่มเที่ยวเสริมอีกจำนวน 63 เที่ยววิ่ง โดยมีผู้ใช้บริการ 3,100,987 คนต่อเที่ยว มากกว่าประมาณการ 314,883 คนต่อเที่ยว หรือมีผู้มาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าสูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.30 (ประมาณการ 2,786,104 คนต่อเที่ยว) ประกอบด้วย

สำหรับด้านความปลอดภัย ช่วง 5 วันตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 ที่ผ่านมา มีเหตุอันตรายทางรางรวม 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 รายและผู้บาดเจ็บ 1 ราย ประกอบด้วย ขบวนรถไฟชนยานพาหนะ 3 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้บาดเจ็บ 1 ราย ขบวนรถไฟชนคน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บ และยานพหานะจอดกีดขวางทางรถไฟ 2 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ

ส่วนระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 2 ครั้ง ประกอบด้วย ขบวนรถไฟฟ้า BTS ขัดข้องระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่กับสถานีโพธิ์นิมิตร ฝั่งปลายทางสถานีบางหว้า และระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงมีอุปกรณ์ตรวจจับนับเพลาล้อที่สถานีการเคหะฝั่งขาเข้าขัดข้องส่งผลขบวนรถล่าช้า 1 เที่ยว

Credit : taiimc.com tewassoul.net tombraiderforum.org trioconnect.net ukcreditcardclaims.com usviagraonline.com veilentertainment.com viagraonline2017.com viagraonline4pillsfree.com viagraonlinebuy4r.com