ทัศนคติของชาวอเมริกันเกี่ยวกับสื่อข่าวถูกแบ่งแยกอย่างลึกซึ้งตามแนวพรรคพวก

ทัศนคติของชาวอเมริกันเกี่ยวกับสื่อข่าวถูกแบ่งแยกอย่างลึกซึ้งตามแนวพรรคพวก

พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันซึ่งมักจะไว้วางใจแหล่งข่าวต่างๆ อยู่แล้ว และพึ่งพาช่องทางข่าวการเมือง ที่แตกต่าง กัน บัดนี้ไม่เห็นด้วยมากขึ้นกว่าเดิมในประเด็นพื้นฐานของบทบาทของสื่อข่าวในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์องค์กรข่าวต่อผู้นำทางการเมืองเป็นหลักหรือไม่ กีดกันไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควร – หรือขัดขวางไม่ให้ทำงานของตนวันนี้ ในช่วงแรก ๆ ของการบริหารของทรัมป์ พรรคเดโมแครตประมาณ 9 ใน 10 คน (89%) กล่าวว่าการวิจารณ์สื่อข่าวทำให้ผู้นำอยู่ในแนวเดียวกัน (บางครั้งเรียกว่า “บทบาทหมาเฝ้าบ้าน” ของสื่อข่าว) ในขณะที่มีเพียง 4 ใน 10 เท่านั้น พรรครีพับลิกัน (42%) พูดเช่นเดียวกัน นั่นคือช่องว่าง 47 เปอร์เซ็นต์ 

จากการสำรวจออนไลน์ครั้งใหม่ที่จัดทำขึ้น

เมื่อวันที่ 13-27 มีนาคม 2017 ในกลุ่มผู้ใหญ่ 4,151 คนในสหรัฐอเมริกาที่เป็นสมาชิกของAmerican Trends Panel ซึ่งเป็นตัวแทนระดับประเทศของ Pew Research Center ช่องว่างนี้ตรงกันข้ามกับเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2559เมื่อชาวอเมริกันถูกถามคำถามเดียวกัน จากนั้น ในช่วงกลางฤดูกาลชิงตำแหน่งประธานาธิบดี สมาชิกพรรคเดโมแครต (74%) และพรรครีพับลิกัน (77%) เกือบเท่าๆ กันสนับสนุนบทบาทสุนัขเฝ้าบ้าน

Pew Research Center ได้ถามคำถามนี้มาตั้งแต่ปี 1985 แม้ว่าพรรครีพับลิกันจะสนับสนุนบทบาทการเฝ้าระวังระหว่างการเป็นประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตและในทางกลับกัน ระยะห่างระหว่างพรรคไม่เคยเข้าใกล้ช่องว่าง 47 จุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ช่องว่างที่กว้างที่สุดจนถึงขณะนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อพรรคเดโมแครตมีโอกาสมากกว่าพรรครีพับลิกันถึง 28 คะแนนที่จะสนับสนุนบทบาทเฝ้าระวัง ควรสังเกตว่าก่อนปี 2016 คำถามถูกถามทางโทรศัพท์มากกว่าเว็บ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดรูปแบบการตอบกลับที่แตกต่างกันเล็กน้อย แม้จะคำนึงถึงเอฟเฟกต์โหมดที่เป็นไปได้ ความแตกต่างในปีนี้ก็ชัดเจนมากจนยังคงเป็นช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดในการสำรวจความคิดเห็นของศูนย์สำหรับคำถามนี้

การแบ่งพรรคแบ่งพวกนี้พบได้ในทัศนคติอื่น ๆ เกี่ยวกับสื่อข่าว แม้ว่าจะไม่มีรูปแบบที่น่าทึ่งเท่าบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านก็ตาม เมื่อเทียบกับปี 2559 พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมีความเห็นแตกแยกกันมากขึ้นว่าสื่อสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการรายงานข่าวทางการเมืองหรือไม่ ความน่าเชื่อถือที่พวกเขามีต่อสื่อข่าวระดับชาติมากน้อยเพียงใด และองค์กรข่าวระดับชาติทำงานได้ดีเพียงใดในการแจ้งข่าวสารให้พวกเขาทราบ

ทัศนคติของสื่อที่แตกแยกยังขยายไปถึงพฤติกรรมของชาวอเมริกันที่มีต่อข่าวด้วย ที่โดดเด่นที่สุดคือ ชาวอเมริกันให้ความสนใจกับข่าวระดับชาติอย่างใกล้ชิดมากกว่าในปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นจากพรรคเดโมแครต โดยรวมแล้ว ชาวอเมริกัน 4 ใน 10 คนติดตามข่าวระดับประเทศอย่างใกล้ชิด เพิ่มขึ้นจาก 1 ใน 3 ของปีก่อน ในบรรดาพรรคเดโมแครต ประมาณครึ่งหนึ่ง (49%) กล่าวว่าพวกเขาติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากหนึ่งในสามในปี 2559

พรรคเดโมแครตกำลังผลักดันให้มีการใช้อุปกรณ์

พกพามากขึ้นสำหรับข่าว เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ (45%) มักได้รับข่าวสารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วถึง 9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ 36% มักจะได้รับข่าวในลักษณะนี้ โดยมีการเติบโตอย่างมากในหมู่พรรคเดโมแครต แต่ไม่ใช่พรรครีพับลิกัน ยิ่งไปกว่านั้น ชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้นยังชอบรับข่าวสารบนมือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีกด้วย ในบรรดาผู้ที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งสองประเภท เกือบสองในสาม (65%) กล่าวว่าพวกเขาชอบมือถือมากกว่า

ประการสุดท้าย การบริโภคข่าวสารด้านหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นั่นคือ บทบาทของเพื่อนและครอบครัวในฐานะแหล่งข่าว ชาวอเมริกัน 15 เปอร์เซ็นต์มีความเชื่อถืออย่างมากในข่าวสารที่มาจากเพื่อนและครอบครัว (ต่ำกว่าระดับความไว้วางใจขององค์กรข่าวท้องถิ่นและระดับชาติเล็กน้อย) และ 16% ของผู้บริโภคข่าวออนไลน์มักได้รับข่าวสารจากคนใกล้ชิด (ประมาณหนึ่งในสามจากองค์กรข่าว) ตัวเลขเหล่านี้ใกล้เคียงกับปี 2559 และแสดงให้เห็นการแบ่งพรรคแบ่งพวกน้อยกว่ามาตรการอื่น ๆ เช่น ระยะห่างเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ เช่น ความไว้วางใจข้อมูลจากครอบครัวและเพื่อน ๆ มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในคนอเมริกันที่กล่าวว่าข่าวการเมืองที่พวกเขาได้รับจากเพื่อนและครอบครัวเป็นเพียงด้านเดียวมากกว่าที่จะผสมกัน (40% เพิ่มขึ้นจาก 35% ในปี 2559)

การค้นพบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ของ Pew Research Center เกี่ยวกับทัศนคติของชาวอเมริกันเกี่ยวกับสื่อข่าวสารและพฤติกรรมการบริโภคข่าว รวมถึงการค้นพบที่รายงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งแม้ท่ามกลางการแบ่งแยกพรรคพวกเหล่านี้ คนส่วนใหญ่ที่แข็งแกร่งของทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตก็ยังรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สื่อมวลชนและฝ่ายบริหารของทรัมป์ไม่แข็งแรงและขัดขวางการเข้าถึงข้อมูลทางการเมืองของชาวอเมริกัน

Credit : ufabet สล็อต